• Barn mellom to og tre år mister nå kontantstøtten. Colorbox

Barn mellom 2 og 3 år mister kontantstøtten

Samtidig øker regjeringen satsen for de minste til 5000 kroner.