• For pensjonister med inntekter over 280.000 kroner vil det allerede neste år bli innført en skatteskjerping som for noen grupper blir på hele 10 prosent.

Dramatisk skatteøkning allerede neste år

For pensjonister med inntekter over 280.000 kroner vil det allerede neste år bli innført en skatteskjerping som for noen grupper blir på hele 10 prosent.