• - Jernbanen er sårbar etter mange år med manglende bevilgninger. Liv Signe Navarsete (Sp) tok tak i dette da hun ble samferdselsminister i 2005, sier Magnhild Meltveit Kleppa. Pål Christensen

Opposisjonen misfornøyd med jernbaneredegjørelse

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fikk ingen lovord fra opposisjonen etter sin jernbaneredegjørelse i Stortinget tirsdag.