Solheim har tro på ufaglært helsehjelp

Ufaglærte helsearbeidere har klart å redusere barnedødeligheten i flere fattige land. Utviklingsminister Erik Solheim mener det er bedre med mange som kan litt enn få som kan mye.