Underskudd på i 13 milliarder i norske kommuner

Kommunene hadde et underskudd på 13 milliarder kroner i 2003, viser foreløpig regnskapstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).