Lusenivået på laks ned - men fortsatt for høyt

Nivået på lakselus gikk i desember ned i hele landet. Lusenivået er imidlertid fortsatt høyt, og må ytterligere ned.