33 barn drept av sine foreldre siste ti år

Siden 2000 er 33 barn under 15 år drept eller mishandlet til døde av sine foreldre i Norge.