Ingen regler for solkrem-merking

Mattilsynet ønsker seg mer forpliktende regler for solkremer. Mange solkremer som selges i Norden, følger ikke EUs anbefalinger.