Håper på John R.-slep torsdag

Taubåtkompaniet håper at forparten til John R. kan komme under slep til Rotterdam torsdag.