• Soppekspert holder en kantarell (t.v.), som er spiselig, og en giftslørsopp (t.h.), som er meget giftig, i hånden Ntv Scanpix

Flere er bekymret for soppforgiftning

Giftinformasjonen har i år fått flere akutte henvendelser om sopp enn vanlig, og flere er blitt alvorlig syke etter å ha forvekslet giftig sopp med matsopp.