Lengre ventelister fører til krav om mer privat behandling

Høyre og Fremskrittspartiet krever større satsing på private sykehus, mens Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener lengre ventetider ved sykehusene gir grunn til bekymring.