Clinton for grådig for studentfestivalen

Alt var klart for at Bill Clinton skulle komme tilstudentfestivalen i Trondheim 9. mars. Men så fremmet han krav omprivatfly.