Sp-støtte til sjøfolk

Det er god grunn til å tro at dagens refusjonsordning for sysselsetting av sjøfolk vil bli videreført, sier stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa (sp).