224 mister skjenkeretten i Oslo

I alt 224 skjenkesteder i Oslo har mistet retten til å selge alkohol etter at kravet om bestått prøve i å kjenne alkoholloven ble innført 1. juli.