Köhn ber flertallsbiskopene om å vise respekt

Uenigheten innad i kirken om homofilispørsmålet er ingen katastrofe, mener biskop Rosemarie Köhn. Hun appellerer til flertallsbiskopene om å vise respekt for at det finnes to syn i homofilisaken.