SU: -Slutt å straffe barnløse kvinner

Sosialistisk Ungdom (SU) vil endre regelverket for kvinners verneplikt dersom eneste mulighet kvinner har for å slippe sivil verneplikt, er å få barn før fylte 28 år.SU mener praksisen er en straff av barnløse kvinner