Politiledersak i Gjenopptakelseskommisjonen

En større narkotikasak rullet opp av korrupsjonssiktede Eirik Jensen i 1993, er til behandling i Gjenopptakelseskommisjonen etter påstander om at den nå narkosiktede investoren (47) opptrådte som provokatør på politiets vegne.