Kafe og boltreplass for byens ungdom

Politikammerets garasje er blitt kafe og storsal. Rundt 1000 kvadratmeter blir boltreplass når Metropolis, byens nye ungdomssenter, åpner 15. februar.