Sivilarbeidere kommer

Etter alt å dømme får norske kulturinstitusjoner tilbake 100 sivilarbeider-årsverk som justiskomiteen tok fra dem for fire år siden.