• Nigardsbreen i Luster i Sogn, med Jostedal Breheimsenter i forgurnnen. Arne Hofseth

To omkom i breulykke i Luster

Barn ble øyenvitner til dødsulykken. — Vi fortsetter søket, sier politiet.