Økende oppslutning om Norge som kongressland

Internasjonalt er det en økende oppslutning om Norge som arrangør av kongresser og større møter. Det siste året har Norge klatret fra 24. til 16. plass over verdens kongressland.