NORAD oppfordrer til vennskapssamarbeid

NORAD legger 5 millioner kroner i potten for å fremme utvikling i de sørøst-europeiske landene.Alle norske kommuner, institusjoner, lokale grupper, lag, foreninger eller andre sammenslutninger kan nå søke NORAD om tilskudd til ulike tiltak.