Nato vurderer bemanningen

Nato vurderer nå framtidig bemanning ved de mindre hoved kvarterene i alliansen.