Eldre har i snitt 17 ulike pleiere på fire uker

Pleietrengende eldre må i snitt forholde seg til 17 ulike pleiere i hjemmetjenesten i løpet av en måned, viser en ny undersøkelse. Dette er mer enn det som er faglig anbefalt.