27 mangler ved tunnelberedskapen i Norge

I en revisjonsrapport fra Statens jernbanetilsyn avdekkes det 27 mangler ved tunnelberedskapen i Norge.