Grønt lys for behandling i utlandet

280.000 pasienter venter på behandling ved norske sykehus. Nå kan noen av dem komme ut av helsekøen og inn på sykehus i utlandet.