Søker fri rettshjelp for å anke røykersaken

Advokat Edmund Asbøll sendte mandag søknad om fri rettshjelp for Robert Lunds etterlatte, for å kunne anke dommen i røykersaken inn for Frostating lagmannsrett.