• I 2005 tjente en mann med ett barn i snitt 2,5 prosent mer enn en barnløs mann. I 2011 var forskjellen oppe i 3 prosent. NTB scanpix

Menn med flere barn tjener mer

En ny undersøkelse viser at jo flere barn menn får, jo bedre tjener de. Hos kvinner er situasjonen omvendt.