Petersen: Meningsløst og tragisk

Høyre-leder Jan Petersens reagerer med sorg på meldingen om Jan H. Johnsens bortgang i Costa Rica.