Ungdomskamp mot patent på liv

Tre ungdomsorganisasjoner går sammen i en kampanje mot EUs direktiv om patent på liv. Målet er å bidra til et norsk veto mot direktivet.De tre organisasjonene bak ungdomskampanjen er Natur og Ungdom, Ungdom mot EU og Norges Bygdeungdomslag.