Lite arbeidsledighet de neste 30 år

Alle som tar utdanning de neste årene, kan regne med jobb i flere tiår framover, ifølge Aetat.