Kraftig økning av nordmenns gjeld

Kraftige renteøkninger fra Norges Bank til tross: Nordmenns gjeld har økt med 139,5 milliarder kroner det siste året.