• 29 prosent støtter ikke bomringer under noen omstendigheter. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Sju av ti støtter bompengeinnkreving