Brekk maner Yara til samfunnsansvar

Landbruksminister Lars Peder Brekk mener Yara utnytter sin markedsmakt til å ta for høye priser på kunstgjødsel. Han maner selskapet til å ta samfunnsansvar og sette prisene betydelig ned.