Flere kan få støtte til å bo

12.500 nye husstander har fått bostøtte siden i sommer. Men fortsatt er det mange som ikke får den støtten de har krav på.