Vigeland-museet vil ha diskusjon om skulptursikkerhet