Brenna har skrevet bok om flerkulturell pedagogikk