Dette mener partiene

om finansieringen av sykehusene.