Sprikande råd frå lokale Ap-arar

Lokale krefter i Ap er usamde om kva som gjekk gale under valkampen, og dei er heller ikkje samde om kva partiet bør satsa på i framtida.