Krever tiltak for bedre matpotet

Landbruksdepartementet har gitt sine fagetater i oppdrag å sette i verk tiltak for å skaffe norske forbrukere matpotet av bedre kvalitet.