Stille markering mot tortur i Kina

Falun Gong-utøvere fra Norge og Sverige markerte torsdag ettermiddag foran Stortinget sin motstand mot kinesiske myndigheter som for to år siden forbød utøvelse av Falun Gong i Kina.