Kommuner setter ned barnehageprisene

En rekke kommuner over hele landet senker barnehagesatsene, etter at staten har bidratt med mer penger.