Haakon: -Barn en privatsak

Verken kronprins Haakon eller Mette-Marit ville si noe konkret om når en eventuell tronarving ville komme til verden etter bryllupet.