80 timers avhør av Jan Helge

Politiavdelingssjef Geir Hansen har avhørt Jan Helge Andersen i til sammen 80 timer i Baneheiasaken. Han betegnet Andersens tilståelse som utrolig.