Kirkens Nødhjelp beklager Frp-vedtak

Kirkens Nødhjelp beklager landsmøtevedtaket i Fremskrittspartiet om å innføre obligatorisk hivtesting av alle flyktninger og asylsøkere.