Bekymring over dårligere leseferdigheter

Norske tredjeklassinger er blitt dårligere til å lese.Førsteamanuensis Solveig-Alma Lyster ved Institutt forspesialpedagogikk mener hovedårsaken er en for svak lærerutdanning.