Avgjørelse om åpne dører

Kristiansand byrett avsa i går kjennelse om at Baneheiasaken skal gå for åpne fører. Her er kjennelsen som ble avsagt av byretten:Det ble avsagt slik enstemmig kjennelse: