SV satser stort på barn og unge

Sosialistisk Venstreparti vil at det skal brukes 20 milliarder mer i året til utdanning i 2005 enn i dag.