Statsråd vil ha rushtidsavgift

Høyre er imot og Venstre med samferdselsminister Toril Skogsholm i spissen er for å innføre rushtidsavgift i perioder med mest trafikk. 50 kroner må det koste, hvis det skal skremme bilene vekk fra rushet.