Sterk prisøkning på frukt og grønnsaker

Prisen på frukt og grønnsaker økte med 56 prosent mellom 1989 og 2000. Poteter, kål og gulrot har hatt høyest prisøkning.